Jdi na obsah Jdi na menu

Výzva k podání nabídek

20. 3. 2023

Lhůta a místo pro podání nabídek: 31. 3. 2023 do 10:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Říčanech

Zadávací dokumentace:

Výzva k podání nabídek.pdf

Příloha č 1 - Krycí list nabídky.docx

Přiloha č 2 - Čestné prohlášení o prokázání způsobilosti.docx

Příloha č 3 - Návrh smlouvy o dílo.docx

Příloha č 4 - Průvodní zpráva.pdf

Příloha č 5 - Rozpočet.xlsx

Příloha č 6 - Seznam poddodavatelů.docx